Hoe lang duurt ziektewet uitkering?

Als je ziek bent en niet kunt werken, kun je in aanmerking komen voor een ziektewet uitkering. Maar hoe lang duurt zo’n uitkering eigenlijk? In dit artikel geven we antwoord op deze vraag en vertellen we je meer over de ziektewet uitkering.

Wat is een ziektewet uitkering?

Een ziektewet uitkering is een uitkering die je kunt krijgen als je ziek bent en daardoor niet kunt werken. Deze uitkering is bedoeld als tijdelijke oplossing, zodat je toch inkomsten hebt terwijl je herstelt van je ziekte. De ziektewet uitkering wordt betaald door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

Hoe lang duurt een ziektewet uitkering?

De duur van een ziektewet uitkering hangt af van verschillende factoren. Zo wordt er gekeken naar de duur van je dienstverband, je arbeidsverleden en de reden van je ziekte. Over het algemeen geldt dat je maximaal 2 jaar recht hebt op een ziektewet uitkering. Dit wordt ook wel de wachttijd genoemd. In deze periode krijg je 70% van je laatstverdiende loon uitbetaald.

Als je na 2 jaar nog steeds ziek bent en niet kunt werken, kom je mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte of handicap niet meer kunnen werken. De hoogte van de WIA-uitkering hangt af van je arbeidsverleden en je arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wanneer stopt een ziektewet uitkering?

Een ziektewet uitkering stopt als je weer beter bent en weer aan het werk kunt. Dit wordt beoordeeld door een bedrijfsarts of een verzekeringsarts van het UWV. Als je weer aan het werk gaat, stopt de uitkering op de dag dat je weer begint met werken.

Als je na 2 jaar nog steeds ziek bent en niet kunt werken, wordt er gekeken of je in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Als dit het geval is, stopt de ziektewet uitkering op de dag dat de WIA-uitkering ingaat.

Wat moet je doen als je ziek bent?

Als je ziek bent en niet kunt werken, moet je dit zo snel mogelijk melden bij je werkgever. Je werkgever is verplicht om dit te melden bij het UWV. Vervolgens krijg je een oproep van het UWV om je ziek te melden en een afspraak te maken met een bedrijfsarts of een verzekeringsarts.

De bedrijfsarts of verzekeringsarts beoordeelt of je ziek bent en hoe lang je naar verwachting ziek zult zijn. Op basis hiervan wordt bepaald of je recht hebt op een ziektewet uitkering en hoe lang deze uitkering zal duren.

Conclusie

Een ziektewet uitkering is bedoeld als tijdelijke oplossing voor mensen die ziek zijn en daardoor niet kunnen werken. De duur van de uitkering hangt af van verschillende factoren en is maximaal 2 jaar. Als je na 2 jaar nog steeds ziek bent en niet kunt werken, kom je mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Een ziektewet uitkering stopt als je weer beter bent en weer aan het werk kunt. Als je ziek bent en niet kunt werken, moet je dit zo snel mogelijk melden bij je werkgever en het UWV.

Plaats een reactie