Hoe lang duurt WIA uitkering?

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is bedoeld voor mensen die door ziekte of een handicap niet meer in staat zijn om te werken. Als je door deze omstandigheden niet meer in staat bent om je werk uit te voeren, kun je in aanmerking komen voor een WIA uitkering. Maar hoe lang duurt deze uitkering eigenlijk?

WIA uitkering: duur en hoogte

De duur van een WIA uitkering is afhankelijk van verschillende factoren. Zo wordt er gekeken naar de mate van arbeidsongeschiktheid en de leeftijd van de persoon in kwestie. Er zijn twee soorten WIA uitkeringen: de loongerelateerde uitkering en de vervolguitkering.

De loongerelateerde uitkering duurt maximaal 38 maanden. In deze periode ontvang je een uitkering die gebaseerd is op je laatstverdiende loon. Na deze periode kan er een vervolguitkering worden toegekend. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en het aantal gewerkte uren.

Als je voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard, heb je geen recht op een WIA uitkering. Ben je tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt verklaard, dan heb je recht op een WIA uitkering. Bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, kom je in aanmerking voor een IVA uitkering.

Verlenging van de WIA uitkering

Als je WIA uitkering afloopt en je nog steeds niet in staat bent om te werken, kun je in aanmerking komen voor een verlenging van de uitkering. Hiervoor moet je opnieuw gekeurd worden door het UWV. Als blijkt dat je nog steeds arbeidsongeschikt bent, kan de uitkering verlengd worden.

De verlenging van de WIA uitkering kan maximaal vijf jaar duren. Na deze periode moet je opnieuw gekeurd worden om te kijken of je nog steeds in aanmerking komt voor een uitkering.

Re-integratie tijdens de WIA uitkering

Als je een WIA uitkering ontvangt, is het belangrijk om te werken aan je re-integratie. Het UWV kan je hierbij helpen door bijvoorbeeld een re-integratietraject aan te bieden. Dit traject is erop gericht om je weer aan het werk te krijgen, eventueel met aanpassingen op de werkvloer.

Als je tijdens de WIA uitkering weer aan het werk gaat, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. Het is daarom belangrijk om dit goed te bespreken met het UWV.

Conclusie

De duur van een WIA uitkering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de mate van arbeidsongeschiktheid en de leeftijd van de persoon in kwestie. De loongerelateerde uitkering duurt maximaal 38 maanden, waarna er eventueel een vervolguitkering kan worden toegekend. Als je WIA uitkering afloopt en je nog steeds niet in staat bent om te werken, kun je in aanmerking komen voor een verlenging van de uitkering. Het is belangrijk om tijdens de WIA uitkering te werken aan je re-integratie, zodat je weer aan het werk kunt en eventueel minder afhankelijk wordt van de uitkering.

Plaats een reactie