Hoe lang duurt vwo?

Het vwo, oftewel het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, is een opleiding die leerlingen voorbereidt op het hoger onderwijs. Maar hoe lang duurt vwo eigenlijk? In dit artikel zullen we deze vraag beantwoorden en meer informatie geven over het vwo.

Duur van het vwo

Het vwo duurt in principe zes jaar. Leerlingen beginnen in de brugklas en doorlopen daarna nog vijf jaar. In deze vijf jaar krijgen leerlingen te maken met verschillende vakken, waaronder Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer. Daarnaast kunnen leerlingen ook kiezen voor keuzevakken, zoals filosofie, informatica of kunstvakken.

Naast de reguliere lessen krijgen leerlingen ook te maken met toetsen en examens. In de bovenbouw van het vwo, in de vierde en vijfde klas, maken leerlingen schoolexamens. Deze schoolexamens tellen mee voor het eindcijfer van het vak. In de zesde klas maken leerlingen het centraal examen. Dit examen wordt landelijk afgenomen en telt voor 50% mee voor het eindcijfer van het vak.

Profielen

In de bovenbouw van het vwo moeten leerlingen een profiel kiezen. Een profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken en keuzevakken. Er zijn vier profielen waaruit leerlingen kunnen kiezen:

– Natuur en Techniek (N&T)
– Natuur en Gezondheid (N&G)
– Economie en Maatschappij (E&M)
– Cultuur en Maatschappij (C&M)

Het profiel dat een leerling kiest, bepaalt welke vakken hij of zij verplicht moet volgen. Zo moeten leerlingen die kiezen voor het profiel N&T verplicht wiskunde B, natuurkunde en scheikunde volgen. Leerlingen die kiezen voor het profiel C&M hebben daarentegen verplichte vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en een kunstvak.

Doorstromen naar het hoger onderwijs

Het vwo bereidt leerlingen voor op het hoger onderwijs. Na het behalen van het vwo-diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het hbo of de universiteit. Het vwo-diploma geeft toegang tot alle opleidingen in het hoger onderwijs.

Verlengen of verkorten van het vwo

Het is mogelijk om het vwo te verlengen of te verkorten. Leerlingen die bijvoorbeeld een extra vak willen volgen, kunnen ervoor kiezen om het vwo met een jaar te verlengen. Leerlingen die juist sneller door het vwo willen gaan, kunnen ervoor kiezen om het vwo met een jaar te verkorten. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van een versneld programma of door het overslaan van een klas.

Conclusie

Het vwo duurt in principe zes jaar en bereidt leerlingen voor op het hoger onderwijs. Leerlingen krijgen te maken met verschillende vakken en moeten in de bovenbouw een profiel kiezen. Na het behalen van het vwo-diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het hbo of de universiteit. Het is mogelijk om het vwo te verlengen of te verkorten, afhankelijk van de wensen van de leerling.

Plaats een reactie