Hoe lang duurt APK?

APK staat voor Algemene Periodieke Keuring en is een verplichte keuring voor alle auto’s in Nederland. Tijdens deze keuring wordt gekeken of de auto nog veilig genoeg is om de weg op te gaan en of de uitstoot van schadelijke stoffen binnen de normen valt. Maar hoe lang duurt APK eigenlijk?

De duur van APK

De duur van APK verschilt per auto en per keuringsstation. Over het algemeen duurt een APK-keuring ongeveer 45 minuten tot een uur. Dit is inclusief het uitvoeren van de keuring en het opstellen van het keuringsrapport. Het kan echter voorkomen dat de keuring langer duurt, bijvoorbeeld als er reparaties nodig zijn om de auto door de keuring te krijgen.

Als je een afspraak maakt voor APK, is het verstandig om te vragen hoe lang de keuring ongeveer zal duren. Zo kun je hier rekening mee houden in je planning. Het is ook mogelijk om te vragen of je tijdens de keuring kunt wachten, zodat je niet onnodig lang hoeft te wachten.

Wat wordt er gekeurd tijdens APK?

Tijdens APK wordt er gekeken naar verschillende onderdelen van de auto. Zo wordt er gekeken naar de remmen, de verlichting, de banden, de uitlaat, de carrosserie en de veiligheidsgordels. Ook wordt er gekeken naar de uitstoot van schadelijke stoffen, om te controleren of deze binnen de normen valt.

Als er tijdens de keuring gebreken worden geconstateerd, krijg je hiervan een keuringsrapport. Hierop staat welke gebreken er zijn en of deze direct gerepareerd moeten worden of dat dit binnen een bepaalde termijn moet gebeuren. Als de gebreken direct gerepareerd moeten worden, mag je niet meer met de auto de weg op totdat deze gerepareerd is.

Hoe vaak moet je APK laten uitvoeren?

Hoe vaak je APK moet laten uitvoeren, hangt af van de leeftijd van de auto en het type brandstof. Voor benzineauto’s geldt dat ze na vier jaar voor het eerst APK moeten laten uitvoeren. Daarna moeten ze om de twee jaar gekeurd worden. Voor dieselauto’s geldt dat ze na drie jaar voor het eerst APK moeten laten uitvoeren en daarna jaarlijks. Voor auto’s die op LPG rijden, gelden dezelfde regels als voor benzineauto’s.

Als je auto ouder is dan 30 jaar, hoef je nog maar eens in de twee jaar APK te laten uitvoeren. Voor auto’s die ouder zijn dan 50 jaar, geldt dat ze vrijgesteld zijn van APK. Dit geldt echter alleen als de auto in originele staat is en niet is aangepast.

Conclusie

APK is een verplichte keuring voor alle auto’s in Nederland. De duur van de keuring verschilt per auto en per keuringsstation, maar duurt over het algemeen ongeveer 45 minuten tot een uur. Tijdens de keuring wordt er gekeken naar verschillende onderdelen van de auto en als er gebreken worden geconstateerd, krijg je hiervan een keuringsrapport. Hoe vaak je APK moet laten uitvoeren, hangt af van de leeftijd van de auto en het type brandstof.

Als je een afspraak maakt voor APK, is het verstandig om te vragen hoe lang de keuring ongeveer zal duren. Zo kun je hier rekening mee houden in je planning. Ook is het belangrijk om te zorgen dat je auto in goede staat is voordat je naar de keuring gaat, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Plaats een reactie